Videoportrait von Ashoka Fellow Margret Rasfeld

See video